Vi är engagerade i hållbarhet.

Grönt är inget nytt för Stonhard. I över 30 år har Stonhard varit en innovatör inom 100% fasta ämnen. Sedan juni 2005 har Stonhard, genom ansträngningar inom återvinning, förhindrat 92,7% av allt returnerat material, inklusive avvecklade och föråldrade produkter, från att gå in i avfallsflödet. Stonhards unika förpackningsmetoder hindrar årligen 4.8 miljoner 4-liters hinkar och 1-litersburkar från att dumpas i sophögar. Stonhards Maple Shade, New Jersey tillverkningsanläggning har inte släppt ut processavfallsvatten i det lokala kommunala avloppssystemet på över 10 år.

 

GRÖNA PRODUKTER

Stonblend GSI-G: Epoxy massagolvssystem som blandar återvunnet glas i ytan för ett stiliserat utseende och en hållbar lösning.

Stonclad GR: Epoxy massagolvssystem för generell service som använder återvunnet material. Följande är LEED-poäng där Stonhard kan hjälpa ditt projekt bli LEED-certifierat.

Stonclad G2: ett fyra-komponents, polyuretan massagolvssystem som innehåller post-industriellt återvunnet glas och snabbt förnybara material i sin sammansättning.

 

INGET MER BLY

På grund av de hälsofaror förknippade med bly och kromföreningar, har bly och Sulfochromate-baserade gula pigment har tagits bort från produktionen av våra markeringsfärger i Epoplexlinjen.

 

VÅRA ANLÄGGNINGAR ÄR GRÖNA.

Stonhard har eliminerat användningen av kromsyreoxid (en kromförening) som grönt pigment i flera Stonhards betongprodukter, vilket har gjort dessa produkter miljövänliga (ofarliga).

 

PRODUKTUTVECKLING

Över 90% av produktutvecklingen och omformuleringarna de senaste åren har inriktats på vattenbaserad uretan eller 100% solid epoxybaserad kemi. Denna insats ger inte bara säkrare golv och beläggningsprodukter till både industriella och kommersiella marknader, den minskar också mängden farligt avfall.


HOW TO ACHIEVE LEED CERTIFICATION WITH STONHARD

A long-term solution with a long life cycle – Stonhard flooring systems can be used to rehabilitate an existing building and lessen the need for new facilities. Stonhard flooring systems significantly cut down on job-site waste and our crews can follow any and all on-site disposal plans. Further reduce waste up to 85% through Stonhard’s unique packaging that minimizes metal can waste and has premeasured amounts for ease of mixing and disposal.

MATERIAL AND RESOURCES

MR credit: Building Life cycle Impact Reduction

Demonstrate reduced environmental effects during initial project decision-making by reusing existing building resources or demonstrating a reduction in materials use through life-cycle assessment. Option 3

MR credit: Building Product and Disclosure Optimization, Material Ingredients

To encourage the use of products and materials for which life-cycle information is available and that have environmentally, economically, and socially preferable life-cycle impacts. To reward project teams for selecting products for which the chemical ingredients in the product are inventoried using an accepted methodology and for selecting products verified to minimize the use and generation of harmful substances. Option 1.

INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY

EQ credit: Low Emitting Materials

To reduce concentrations of chemical contaminants that can damage air quality, human health, productivity, and the environment. Option 1.

 

    


 • Välj rätt produkt

 • Ni kan ringa oss: +46 70-1906800

  Eller så kan ni skicka ett mail: info@stonhard.se 


  Stonhard Sweden AB

  Box 7305 | 103 90  Stockholm | Sweden 

  Registration number: 559250-2065  

 • Pharma Industry Solutions.jpg