Vad innebär brandsäkra Golv och Väggar?

Brandsäkra golv och väggsystem har egenskaper som gör dem motståndskraftiga mot eld och behåller sin strukturella integritet över en viss tid. Dessa egenskaper kan mätas genom ASTM-metoder. Standardtest för Brandsäkerhet Golf.

ASTM E648 - Detta är den standardiserade testmetoden för att mäta det kritiska strålningsflödet hos golvbeläggningssystem, med hjälp av en strålningsvärmekälla. Golvets kritiska strålningsflöde beräknas genom att antända det och mäta hur långt elden sprider sig innan självsläckning. Ju högre nummer, desto bättre brandsäkerhet. Ett Klass 1 brandbetyg kräver att numret är högre än 0.45 W/cm2. ASTM E662 - Detta är den standardiserade testmetoden för att mäta rökens optiska densitet orsakad av fasta material. Den optiska densiteten bestäms utifrån röken som generas från ett antänt prov. Ju lägre nummer, desto bättre brandsäkerhet. Klass 1 kräver mindre än 450 Ds men kan variera efter lokala krav inom vissa områden (typ av passage mot nödutgång, etc.) Väggar:ASTM E84 - Detta är den standardiserade testmetoden för ytans förbränningsegenskaper hos byggnadsmaterial. Detta mäter flamspridningen och den optiska densiteten hos röken som genereras utav byggmaterial. Klass 1 kräver under ett mätresultat under 25 för flamspridning och under 450 Ds för rökgenerering.

Fördelar med Brandsäkra Golv och Väggar

Brandsäkra golv- och väggsystem reducerar spridningen av flammor och rök i händelse av brandrelaterad incident inom en anläggning.

Några av de viktigaste förmånerna är:

 • Reducerar spridningen av eld och rök i en byggnad eller i ett område
 • Ger ett bättre skydd för personal och byggnad under en brandrelaterad incident
 • Get trygghet gällande oförsiktigt beteende, t.ex. att någon slänger cigarettfimpar

Rekommenderade Industrier

Nästan alla industrier gynnas av att installera brandsäkra golv. Faktum är att de flesta anläggningar kräver det.

Rekommenderade industrier inkluderar:

Rekommenderade Produkter


Samtliga utav våra golv och väggar är brandsäkra. Majoriteten av Stonhards produkter är kvalificerade för ett klass 1-betyg. Vårt team av Områdesansvariga samt Arkitekt- och Ingenjörsrepresentanter hjälper dig att hitta det bästa brandsäkra golvet som möter dina specifika behov.

Rekommenderade produkter inkluderar:

This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user/owner of this standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use, including what fire resistance is best suited for its environment.


 • Välj rätt produkt

 • Ni kan ringa oss: +46 70-1906800

  Eller så kan ni skicka ett mail: info@stonhard.se 


  Stonhard Sweden AB

  Box 7305 | 103 90  Stockholm | Sweden 

  Registration number: 559250-2065  

 • Pharma Industry Solutions.jpg