Vad innebär Golvläggning med Minimerad Lukt?

Att minimera dålig lukt är en viktig faktor vid installation av material i industriella och kommersiella miljöer. Alla vill försäkra sig om att regelverk följs och ingen personal skadas, samt att driftstörningarna minimeras. När ett golv installeras är det absolut nödvändigt att installatören vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder. Installatören ska vara väl insatt i materialet och försäkra bra ventilation och korrekt utrustning, oberoende av materialet som används.

Fördelar med Installationer med Minimerad Lukt

Vid golvinstallationer är lukten en viktig faktor för arbetsmiljön. När anses en installation ske med minimerad lukt? det finns vissa förväntningar inblandade.

Några av de viktigaste förmånerna är:

 • Skyddar hälsan hos personal och besökare under installationen
 • Mindre störningar för personal på grund av kemisk odör
 • Fördelar när man installerar i områden med dålig ventilation
 • Unviker kostsamma stopp i produktionen

Rekommenderade Industrier

Alla industrier kan gynnas av installationer med låg lukt, men för vissa är dålig lukt mer avgörande än andra.

Rekommenderade industrier inkluderar:

Rekommenderade Produkter


Stonhards golv installeras av våra egna installatörer. Vi tar ansvar för vår installation och våra produkter. Vårt team av Områdesansvariga samt Arkitekt- och Ingenjörsrepresentanter hjälper dig att hitta det bästa golvet för din miljö och säkerställer att installationsmetoderna är av högsta kvalitet.

Rekommenderade produkter inkluderar:


 • Välj rätt produkt

 • Ni kan ringa oss: +46 70-1906800

  Eller så kan ni skicka ett mail: info@stonhard.se 


  Stonhard Sweden AB

  Box 7305 | 103 90  Stockholm | Sweden 

  Registration number: 559250-2065  

 • Pharma Industry Solutions.jpg