Vi Besvarar Dina Viktiga Frågor.

Hur vet ni vilket system som passar bäst för mina behov?

Golvsystemet som passar er bäst beror på miljön där det ska installeras och vilka typer av egenskaper ni är ute efter. Stonhards golvkonsulter är specialutbildade för att utvärdera dina specifika behov och tar hänsyn till alla faktorer, som kostnadseffektivitet, hållbarhet, säkerhetsstandarder och övergripande prestation. Stonhard ger dig rätt golvlösning för dina behov.


Tillverkar och framställer leverantören sina egna produkter?

Hos Stonhard har vi inte bara möjligheten att specificera våra egna produkter, vi tillverkar även materialen. Den unika förmågan att syntetisera våra egna polymersystem ger oss möjlighet att noggrant kontrollera och skräddarsy egenskaperna hos varje produkt för att möta våra kunders specifika behov. Detta integrerade tillvägagångssätt ger oss unika fördelar inom teknik och kvalitet. Vi har utvecklat hundratals kombinationer av harts och härdningsmedel, som alla innehar unika egenskaper.


Vem kommer att installera produkterna?

<p><span>Förberedandet av underlaget och installationen av ditt golv är förmodligen det mest kritiska momentet för att säkerställa en lyckad installation av ditt system. Vi vill poängtera att vi aldrig tar några genvägar. Med över 300 lokala områdesansvariga och våra specialutbildade installatörer kan Stonhard snabbt åta sig vilket jobb som helst, stort eller litet! Våra installationer görs under översyn av Stonhards anläggningstekniker, platschefer och projektledare – oavsett om det är runt hörnet eller på andra sidan planeten.</span></p>


Vilka metoder använder ni för att testa produkterna?

<p><span>Vid jämförelse av testdata är det mycket viktigt att veta vilka testmetoder som används för att härleda värdena, vilka prover som används och hur testresultaten rapporteras. Stonhard genomför tester enligt riktlinjerna från det Amerikanska Institutet för Testning och Material. ASTM (American Society for Testing and Materials) är en internationell teknisk, vetenskaplig och utbildande organisation dedikerad till standardisering av specifikationer och metoder för testning. Vi använder en exakt motsvarighet till golvet vid testning, vilket består av hartset och härdningsmedlet, samt fyllnadsmaterialet. Detta prov testas sedan i vårt toppmoderna fysiologiska testlaboratorium.</span></p>


Kommer jag få det jag har beställt?

<p><span>Vi vill säkerställa att produkten du har beställt är den produkt som installeras. Samtliga material från Stonhard är sammansatta, förhandsvägda och förpackade med hjälp av den senaste tekniken. Det är även viktigt att du ber företaget du jobbar med om information kring ytor, materialåtgång, etc. Om du köper ett 6 mm tjockt golv, se till att du får ett 6 mm tjockt golv! Om du ändå inte är 100% säker på att du har fått det du betalade för, be om en provtagning så du kan se den slutgiltiga tjockleken.</span></p>


Måste jag stänga ner min verksamhet under installationen?

En vanlig fråga när man köper ett nytt golv är huruvida ens verksamhet kommer störas av installationen. Stonhard planerar arbetet utifrån din schemaläggning, så att du minimerar eventuella produktionsstopp. Vi kan schemalägga installationen under tider då verksamheten störs så lite som möjligt. Det innebär nätter, helger och helgdagar! Ingen fast utrustning måste tas bort. Många utav Stonhards golvsystem är specifikt konstruerade för att vara snabbhärdande, vilket gör att du snabbt kan gå tillbaka till full kapacitet.


Hur säkra är produkterna?

När du samarbetar med Stonhard behöver du inte oroa dig för säkerheten i din anläggning. Vi är specialister på system med hög andel fasta material, vilket utesluter giftiga och brännbara gaser under blandningen och installationen. Våra installatörer är certifierade och följer strikt alla säkerhetsföreskrifter. Utöver detta kommer samtliga Stonhardprodukter med tydliga instruktioner, datablad för säkerhetsföreskrifter och tydligt märkta förpackningar.


Kan ni hjälpa mig med LEED-certifiering?

<p>Vi kan erbjuda er innovativa produkter som hjälper er erhålla LEED-certifieringspoäng inom kategorierna ”Material &amp; Resurser” samt ”Kvalitet för Inomhusmiljö”. Besök vår <a href="/leed/" class="magPopIf">sida för LEED-certifiering</a> för mer information.</p>


Vad innebär hållbarhet för er och hur påverkar det mig?

<p>Hållbarhet är inget nytt koncept för oss. Det har alltid varit en mycket viktig fråga för Stonhard. Stonhard har, genom ansträngningar inom återvinning, förhindrat 92,7% av allt returnerat material från att gå in i avfallsflödet sedan 2005, inklusive avvecklade och föråldrade produkter. Våra innovativa förpackningslösningar har förhindrat över 4.8 miljoner hinkar och burkar från att dumpas i avfallshögar. Besök vår <a href="http://test.stonhard.com/architectsdesigners/#Sustainable-Solutions" target="_top">sida för Hållbara Lösningar</a> för detaljerad information kring vårt miljöarbete.</p>


Kan jag få referenser från trovärdiga källor?

För att hjälpa dig fatta rätt beslut är du välkommen att ta del av andras åsikter kring våra golvsystem. Stonhard ger dig gärna referenser från din industri eller andra relevanta industrier. Vi har genomfört tio-tusentals  installationer inom både industriell och kommersiell tillämpning. Det finns förmodligen en installation nära dig som vi gärna visar dig!


Erbjuder ni en garanti och vad innebär den?

Stonhard ger dig inte bara en skriftlig garanti som täcker materialet och arbetsinsatsen, utan även tryggheten som kommer från 95 års erfarenhet i branschen och många tusentals nöjda kunder.


Hur är det med service efter avslutad affär?

Om något mot förmodan skulle krångla med ditt golvsystem kan du alltid lita på att din lokala områdeschef och applikationsteam hjälper dig oavsett situation. Vi tillverkar, sammansätter och installerar ditt system och tar fullt ansvar för våra produkter och tjänster.


What are resinous floors?

Resinous is a type of flooring that is made of different chemistries such as epoxy, urethane, and methyl methacrylate (MMA). These are multi-component systems consisting of a resin and hardener, mixed together on-site prior to application. A chemical reaction between these components causes the mixture to harden. Resinous floors are preferred in commercial and industrial spaces because they are seamless and become part of the structure, allowing for superior durability and cleanability. Resinous floors are long lasting and can be formulated to meet specific criteria including chemical, impact, stain, and water resistance. Aggregates, pigments, decorative chips and flakes can be added to achieve a desired look or design.


What is epoxy flooring and why is it preferred for commercial/industrial applications?

Epoxy flooring is made of two main components – resins and hardeners. The resin and hardener are mixed together to form a material that is strong, long lasting and bonds extremely well to a variety of substrates. Our high-performance epoxy floors are poured in place and perform in demanding environments where chemical resistance, high durability, and easy cleaning and maintenance are a necessity.


What are the causes of epoxy flooring deterioration?

Extreme temperatures, substrate movement, impact damage, chemical attack, and continuous traffic can cause epoxy flooring to deteriorate. To prevent these issues, Stonhard Territory Managers will inspect your facility and determine the specific chemistries, configurations, and systems required for the best long-term flooring solutions. A Stonhard flooring recommendation is backed by 95 years of resin flooring experience and innovation.


What design options do I have with seamless flooring?

Seamless flooring offers endless design opportunities and with Stonhard products, you begin with a wide range of standard colors to choose from as well as the ability to customize colors, finishes, textures, and patterns. From custom logos to intricate design patterns, a Stonhard seamless floor can achieve what you desire. The possibilities are endless! Learn more about seamless flooring.


Why are urethane-based floors better in food environments?

Urethane floors have similar benefits to epoxy floors, but they are more resistant to organic acids, making them preferable in food environments. They also provide superior chemical resistance. In addition, Stonhard’s high-performance urethane flooring has a high resistance to thermal shock and thermal cycling. Learn more about food & beverage industry flooring.


What is the best flooring for high-traffic commercial areas?

Stonhard has a number of solutions for commercial environments that experience high traffic. From stadium concourses to retail and hospitality venues, we will guide you through selecting the seamless flooring system that will give you long-lasting performance as well as meet your design needs. Our poured-in-place solutions are ideal for high-traffic environments because they are easier to clean and maintain than traditional flooring. In addition, they provide superior slip, chemical, and water resistance and last longer so you won't have to shut down your operation for repairs. Learn about high-traffic commercial flooring.


What are the benefits of anti-microbial floors in healthcare environments?

Stonhard floors are naturally bacteriostatic and fungistatic, a priority in healthcare facilities. Unlike traditional flooring, there are no seams, welds, or grout lines where bacteria is known to harbor and potentially grow. Our seamless, weldless structure not only supports infection control programs, but also makes for easier cleaning and maintenance. For more information on anti-microbial floors, click here.


How do I clean epoxy floors?

All Stonhard epoxy floors are formulated to be easy to clean. Most floors can be cleaned with auto scrubbers, mops, or ride-on scrubbers. Stonhard will provide you with information for your specific flooring system. In addition, we offer safe, easy-to-use, sustainable cleaning products by Stonkleen to meet your needs. Stonkleen has specialty products for specific environments that remove tire marks and betadine stains. Stonkleen also has maintenance programs and professional janitorial programs in some markets. Visit Stonkleen at www.stonkleen.com. • Välj rätt produkt

 • Ni kan ringa oss: +46 70-1906800

  Eller så kan ni skicka ett mail: info@stonhard.se 


  Stonhard Sweden AB

  Box 7305 | 103 90  Stockholm | Sweden 

  Registration number: 559250-2065  

 • Pharma Industry Solutions.jpg